سفره خانه حیدربابا

آماده پذیرایی ازشماعزیزان
بامدیریت آقای حیدری
تماس:۰۹۱۳۲۵۵۴۳۰۴
آدرس:یزد بافق بلوارامام خمینی نبش فرعی ۸ مجموعه حیدربابا